Lớp phủ vảy thủy tinh

app-06

khuyến nghị

NOELSONTM GF-20M / GF-80M / GF-120M / GF-180M, v.v.

Bắt đầu công thức

Lớp phủ vảy thủy tinh vinyl este:

Nhựa vinyl este 60-77  
Mảnh thủy tinh 20-30 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Tác nhân chống thiết lập 1-5  
Chất khử khí 0,1-2  
Thuốc màu 2-7  
Coban naphtenate 0,5-1  
Người khởi xướng 2  

 Lớp phủ chịu lực nặng dạng vảy thủy tinh cao cấp:

Phần A
Nhựa epoxy 45 E-44
Benzy | rượu 6  
Dibutyl phthalate 3  
Chất kết nối silan 1  
Tác nhân phân tán 0,5  
Chất khử khí 0,35  
Đại lý san lấp mặt bằng 0,35  
Tác nhân chống thiết lập 1 NOELSONTM
Silica bốc khói 1,5  
Glass Flake 15 NOELSONTM GF-120M / GF-180M
Nhôm triphosphat 6 NOELSONTM  TP-306
Bari sunfat 7,5 NOELSONTM
Chất độn talc 5   
TiO2 8  
Phần B
Chất làm cứng nhựa epoxy 100  
A / B = 4: 1 (theo trọng lượng)