Sắc tố vô cơ

Bột màu vô cơ được đặc trưng bởi tính linh hoạt và thân thiện với môi trường. Noelson Chemicals dành riêng cho việc phát triển và sản xuất các chất màu vô cơ từ năm 1996.

HỢP CHẤT FERRO TITANIUM ĐỎ

MF-656R

HỢP CHẤT TITANIUM VÀNG

(Chất thay thế Chromate thân thiện với môi trường với khả năng che phủ tuyệt vời)

  • CT-646Y
  • CT-656Y
  • CT-666Y

HỢP CHẤT TITANIUM ĐỎ

(Chất thay thế Chromate thân thiện với môi trường với khả năng che phủ tuyệt vời)

  • CT-646R
  • CT-656R

ULTRAMARINE BLUE

CHROME VÀNG

MOLYBDATE ORANGE

PHTHALOCYANINE BLUE

PHTHALOCYANINE XANH

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!